Una breu història de la lubricació (Performance), 2020
Series of unannounced performances
Variable durations